freebie.pl

Znajdujesz się w : szkolenia

Tag : szkolenia

Sortuj po :

Warto??ciowe szkolenia dla Firm

Warto??ciowe szkolenia dla Firm

opinie

ocena

SuccessStory to profesjonalne i indywidualnie przygotowywane szkolenia dla przedsi?biorstw. Dzi?ki nim wszyscy uczestnicy staj? si? znacznie bardziej efektywni, a kierownicy kszta??tuj? i rozwijaj? zdolno??ci przyw??dcze. Zajmujemy si? zarz?dzaniem projektami, organizujemy szkolenia mened??erskie, zapewniamy coaching i doradztwo. Sprawd?? sam jak nasze treningi z technik sprzeda??y i motywowania podw??adnych pomagaj? w osi?ganiu wymiernych rezultat??w najwi?kszym rodzimym korporacjom od kilkunastu lat! Zacznij sukcesy z Success Story ju?? dzi??!

Kategorie:

Edukacja i Nauka > Kursy i szkolenia
Edukacja i Nauka > Szkolenia

Dodano: wrz 23, 2013 Wejść: 11 Ocena: 3.67 Głosów: 3